banksy flag russia.jpg

Pomozte nám informovat o ruském odboji! Ostatní

Stránka OSM ∞ STATEČNÝCH mapuje akce, motivace a souvislosti současného ruského protirežimního odboje - v Rusku, na Ukrajině i ve světě.

JSME A CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO BOJE
3/22/2023

JSME A CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO BOJE

Jsme a chceme být alespoň malou součástí boje proti ruské propagandě a jejím zadavatelům. Jsme a chceme být také součástí podpory Západu pro ty Rusy, kteří aktivně vystupují a konají proti režimu.

Moc zdravím všechny!

Od začátku války na Ukrajině uplynul rok. Rok uplynul i od založení legie Svoboda Ruska. Blíží se také výročí tiskové konference, na níž Legie oznámila světu svou existenci - tato konference dala vzniknout našemu projektu, a tak nastal čas na skromnou bilanci.

Webová stránka dnes překoná 40 000 přečtení. Doufáme, že se stala alespoň malým zřídlem naděje pro ty, kteří věří, že ne všichni Rusové...

Máme velkou radost, že naši činnost oceňují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že každý odpor proti zločinnému režimu si zaslouží respekt a podporu.

O tom, že válku podporují v Rusku všichni, se nás snaží přesvědčit Putinův režim ústy svých zákonodárců a propagandistů. Už téměř rok se Vás snažíme informovat o těch, kteří tohle zdání s nasazením svobody i života bourají. Prostřednictvím placek jsme se přímo zapojili do podpory protiputinského odboje.

Jsme a chceme být alespoň malou součástí boje proti ruské propagandě a jejím zadavatelům. Jsme a chceme být také součástí podpory Západu pro ty Rusy, kteří aktivně vystupují a konají proti režimu.

Pomozte nám o ruském odboji informovat. Podpořte hrdinství ruských partyzánů nebo bojovníků legie tím, že se o ně podělíte se svými přáteli. Pomozte nám získat větší dosah na sociálích sítích. Podpořte finančně náš projekt, ať můžeme překládat videa, která jsou přesvědčivější než psaný text, zkvalitnit náš web a zapojit více lidí. Podpořte partyzány přímo zakoupením placky. A, prosím, čtěte. Stateční z naší stránky si to zaslouží.

Moc Vám děkuju za Váš zájem a podporu, ohromně nám tím pomáháte! A pevně doufám, že společně aspoň maličko pomáháme těm statečným...

Díky, že čtete! Díky, že Vám to není jedno!

Anna

Nesnesitelné výročí
2/22/2023

Nesnesitelné výročí

Válka Ruska proti Ukrajině trvá ostudný neúnosný rok

RUSKÝ ODBOJ V ROCE VÁLKY

Od počátku invaze vznikaly v Rusku i mimo Rusko iniciativy bojující pokojnými protesty i všemožnými méně pokojnými akcemi proti zločinné válce. Zaměřili jsme se od počátku na ty z nich, o nichž se nikde příliš nepsalo, jednak abychom je zviditelnili a aby jejich hrdinství nezapadlo, pak ale také proto, že Putinova propaganda se jejich existenci snaží popírat, marginalizovat, kriminalizovat - zkrátka jakkoli zabránit tomu, aby tyto iniciativy byly příkladem k následování.

Legie Svoboda Ruska

Od svého vzniku v březnu 2022 ušla obrovský kus cesty. Od jednotky zpochybňované v Rusku i na Západě až k útvaru, který má respekt ukrajinské armády i uznání mezinárodních legií, bojuje proti wagnerovcům pod Bachmutem a v Rusku i po světě má tisíce podporovatelů, píše se o nich v New York Times a Putinův režim je prohlásil za nebezpečné teroristy. Jejich cílem je vítězství Ukrajiny a svobodné Rusko - a své odhodlání dokládají každý den se zbraní v ruce bok po boku s ukrajinskými spolubojovníky.

Podpořit je můžete zakoupením placky s jejich logem (po odečtení nákladů výtěžek dostanou přímo bojovníci Legie): PODPOŘIT

Píšeme o nich tady: ČTĚTE

Antifond
(Protiválečná nemocenská, Feministické protiváleční hnutí, Antijob)

Protiválečná nemocenská je hnutí, které od začátku invaze podporuje ty, kteří sabotují válečnou výrobu odchodem na nemocenskou, zároveň vytrvale informuje o všech aktech odporu, hecuje k dalším a nabízí monitoring veškerého protikremelského dění v Rusku.

Antijob podporuje všechny, kteří se válečnou produkci rozhodli sabotovat stávkou, ničením výrobní techniky nebo prostě svou neúčastí.

Feministické protiválečné hnutí spolupracuje s hnutím Vesna na všemožných protestech po celém Rusku, provozuje interaktivní mapu protestů a pořádá i vlastní akce, před nedávnem se ocitlo na seznamu tzv. zahraničních agentů, ve své činnosti nicméně pokračuje i s rizikem tvrdých trestů.

O projektech sdružených v ANTIFONDu píšeme například tady: ČTĚTE

Podpořit Antifond můžete zakoupením placky (po odečtení nákladů tím podpoříte přímo jejich činnost v Rusku): PODPOŘIT

ZASTAV VAGÓNY (železniční partyzáni)

Hnutí se inspirovalo běloruskými železničními partyzány, sabotuje vojenské dodávky putující Ruskem po železnici. Mají na kontě vykolejení mnoha vlaků, stali se dokonce natolik "produktivními", že je do své zprávy zahrnula britská vojenská rozvědka.

Píšeme o nich tady: ČTĚTE

Podpořit povědomí o nich můžete zakoupením placky s jejich logem (z bezpečnostních důvodů nemají účet, na který by se dala poslat finanční podpora, jsou ale vděční za rozšíření informací o své činnosti, o což se permanentně snažíme, včetně obrazové a videodokumentace, máme podíl i na českém wikipedickém odkazu o tomhle hnutí): PODPOŘIT

Političtí vězni

Odbojové iniciativy často upozorňují na to, že lidé na Zápedě sdílí ohromné množství materiálů zobrazujících tvrdé represe vůči protestujícím proti válce, čímž jistě nechtěně nahrávají Putinově propagandě, která potřebuje udržet Rusy v domnění, že odpor v jakékoli podobě nemá šanci a bude tvrdě potlačen.

Snažíme se proto zdůrazňovat hrdinství protestujících a monitorovat úspěšné akce, abychom tenhle narativ nekopírovali. Nicméně hrdinství uvězněných politiků jako je Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza nebo Alexej Gorinov nechceme nechat bez povšimnutí.

Píšeme o nich například tady: ČTĚTE

SJEZD LIDOVÝCH POSLANCŮ RF

Jak zabránit vzniku nové a možná horší imperiální mocnosti a válce gangů po pádu Putinova režimu? O to se pokusil tzv. Sjezd lidových poslanců, který poprvé zasedl v polské Jablonné v listopadu 2022. Druhé zasedání proběhlo 20. - 23. 2. 2023 ve Varšavě.

Sjezdem a jeho výstupy se podrobně zabýváme tady: ČTĚTE

Exil

2. ledna odešel další z osmi statečných z protestu na Rudém náměstí v roce 1968 - Victor Fainberg. Jeho dcera Sarah se s ním rozloučila neuvěřitelně silným dopisem: ČTĚTE

Pomozte nám dál informovat o ruském odboji

Náš projekt funguje jen díky Vaší podpoře. Uděláme všechno pro to, aby současní ruští hrdinové neupadli v zapomnění, ale pokusíme se také udělat všechno pro to, aby jejich hrdinství pokud možno nebylo zbytečné. Děkujeme všem, kdo v tom jakkoli pomáháte!

STARTOVAČ - zádrhely a nesrovnalosti
2/10/2023

STARTOVAČ - zádrhely a nesrovnalosti

Milí moji, Vaše podpora je pro fungování projektu nutná a já Vám za ni moc děkuju.

Nějakou shodou okolností se ale stalo, že projekt na Startovači od začátku pronásledují zádrhely, které komplikují jeho hladký průběh.

První zádrhel nastal už při vúčtování prvního měsíce, místo devátý den v měsíci se platby z projektu odečetly až o více než dva týdny později a nepodařilo se (přes oboustrannou snahu) jej pak nastavit zpátky bezchybně.

Při posledním vyúčtování zůstalo kvůli téhle počáteční chybě ve vyúčtování viset 16 plateb, některé z nich od pravidelných dárců, a dostali jsme je dodatečně až po celkové kontrole na Startovači, který chybu uznal, omluvil se za ni a napravil ji, pokud jde o zaslání peněz.

Jednu věc však tahle dodatečná transakce způsobila do budoucna - a proto Vám teď píšu:

Pravidelní dárci, kteří se ocitli v oné skupině, nebudou tento měsíc vyzváni k platbě, respektive se jejich pravidelná platba tento ani žádný další měsíc neobnoví.

Proto Vás chci poprosit - pokud se Vaše platba v době od 13. 1. neodečetla a chcete projekt dále podporovat, prosím, nastavte si u nás pravidelnou podporu znovu, nemusíte znovu volit odměnu, udělejte to klidně přes zelené tlačítko "Podpořit projekt".

Každá Vaše podpora je pro projekt nedocenitelná, moc si jí vážíme a tenhle zmatek jsme nezpůsobili. Proto Vás moc prosíme o součinnost :).

Díky, že čtete! Díky, že Vám to není jedno!

Anna

22/23
12/31/2022

22/23

Kuráž, sílu, radost - a aspoň maličkatou kliku

To přeju nám všem do nového roku. Těm, kteří se vzepřeli zlu, se to bude hodit. Děkuju všem, kteří jste podpořili projekt OSM ∞ STATEČNÝCH, přečetli nebo i nasdíleli informace o ruském odboji. Ti stateční, kteří denně riskují svobodu a často život (pokud o ně už nepřišli) si Vaši pozornost a pomoc bohatě zaslouží. A mně je ohromnou ctí být jedním z prostředníků.

Děkuju, že čtete! Děkuju, že Vám to není jedno!

Mír Ukrajině, svobodu Rusku, Bělorusku a všem dalším zemím pod bagančaty diktátorů!

Dobrý rok 2023!

Příběh, který se děje
12/19/2022

Příběh, který se děje

Vánoce jsou tu proto, abychom nezapomínali být lidmi každý den.

Slavme letos odvahu, úctu, milosrdenství, sebeobětování, hrdost a pokoru...

Hans Christian Andersen napsal v jedné ze svých nejsmutnějších pohádek, že bohatí lidé mají štěstí, protože mají určitě víc času na Ježíška, když nemají strasti a trápení ubohých.

Ten prastarý příběh se děje všude a děje se stále, na nás je s pokorou podat vodu tomu, kdo žízní, pomocnou ruku tomu, kdo klesá, ať už pod čímkoli, a všechny ty ostatní věci, o nichž se domníváme, že jsou správné. To ostatní je v rukou Božích.

Požehnané svátky všem.

Podporujte ruský odboj plackou!
12/14/2022

Podporujte ruský odboj plackou!

LEGIE SVOBODA RUSKA - ANTIFOND - OSM STATEČNÝCH

ANTIFOND spojuje tři protiválečné a protirežimní ruské iniciativy:

"Protiválečnou nemocenskou" - hnutí, které po vypuknutí války vyzývalo k sabotáži válečné výroby odchodem na nemocenskou, nabízelo právní i finanční podporu. Dnes pokračuje, ale přidalo k tomu ještě informování o celém protestním hnutí, cenné úhrny, návody, agitační meteriály a především - výzvy ke spolupráci a efektivitě odboje.

"Antijob" - iniciativu, která vyzývá k bojkotu války formou stávek a sabotáží na pracovištích, podporuje pracovníky, kteří mají problémy v práci kvůli protiválečnému postoji.

"Feministické protiválečné hnutí" - ruskou odnož celosvětového hnutí, která svolává a realizuje protestní akce, podporuje matky vojáků v protestech proti režimu, pomáhá zavlečeným Ukrajincům - a mnoho dalšího.

Koupí placky můžete jednak o iniciativě informovat a pomoci ji zviditelnit, a zadruhé ji podpoříte finančně - koupit si ji (i sadu placek Legie Svoboda Ruska nebo dárkovou placku OSMI STATEČNÝCH) můžete prostřednictvím našich odměn. Bojovníci Legie i odbojového ANTIFONDu nám k téhle formě podpory dali svolení a podpory ze Západu si velmi váží, moc Vám jejich jménem děkuju!

Díky, že čtete! Díky, že Vám to není jedno!

Sváteční slovo
12/11/2022

Sváteční slovo

VÁLKA, ZIMA ANI NEMOC ADVENT NECTÍ

Všechny Vás moc zdravím ve sváteční čas,

všem se ještě jednou omlouvám za odmlku, ani mě se nemoc tak nějak neptala, jestli se mi to hodí, ba naopak, své působení si užívala natolik, že ještě v tuhle chvíli není všechno na sto procent.

Jsem ale živá, jsem v teple a jsem v bezpečí.

Všichni dobře víme, jaký Advent mají doma Ukrajinci. Já i OSM STATEČNÝCH se přimlouváme za to, abychom nezapomínali ani na jejich ruské spolubojovníky, ať už riskují krk přímo na bitevním poli, jako Legie Svoboda Ruska v okolí Bachmutu i jinde, nebo doma v Rusku vyřazují z provozu válečné dodávky na železnici, pomáhají zavlečeným Ukrajincům nebo jakkoli jinak sabotují nesmyslnou vražednou ruskou agresi.

Odmítají se smířit s šílenstvím vlastního režimu a riskují všechno. Pro mě jsou příkladem občanské statečnosti, jíž bych ráda byla sama schopna. Prosím, vzpomeňme na ně ve sváteční čas, jehož se dobrovolně vzdávají, protože se nesmířili s nespravedlností.

Děkuju, že čtete! Děkuju, že Vám to není jedno!

Anna

P. S. Podpořte nás, abychom Vás mohli inormovat o hrdinech, kteří povstali tam, kde jsme to nečekali. Legii můžete koupí placek podpořit i přímo! Komu z Vás placky ještě nedorazily, můžete je očekávat v tomhle týdnu. Děkuju Vám za trpělivost a za to, že nejste lhostejní!

ReachedCZK 22,860(914%)

25patrons
CZK 2,500Jedeme dál
Jedeme dál

Minimální náklady na zachování statu quo pokryty! Jedeme dál a můžeme se zlepšovat. Děkujeme!

CZK 10,000Redakce
Redakce

Redakce na půl úvazku - pořád investujeme čas a síly navíc, ale můžeme se i trochu rozmáchnout a vymýšlet nové věci... Moc děkujeme!

CZK 20,000To nejdůležitější
To nejdůležitější

Monitoring toho nejdůležitějšího s pokrytými náklady - už včetně osobních a časových investic. Hurá!

CZK 50,000Skutečné zpravodajství
Skutečné zpravodajství

Můžeme se do toho obout, trochu se rozrůst, nabízet spolupráci, přidat podcasty nebo videa - a stále máme pokryté náklady! Děkujeme!

Contribute

Rewards

CZK 150VŠECHNO HNED

první.jpg

Rozhodli jste se přispívat pravidelně - měsíčně - to má pro nás cenu zlata. Zlato nemáme, ale každou novinku dostanete mailem a vybraný placený obsah budete mít automaticky odemčený.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 150Placka OSM ∞ STATEČNÝCH

placka OSM.png

Placka s naším logem, která Vám umožní vysvětlovat, kdo byli a jsou naši stateční... Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 8/10

Choose a reward

CZK 200Placka projektu ANTIFOND

placka antifond.png

Placka projektu, který sdružuje tři odbojové organizace (více záhy v NOVINKÁCH) - placky mají dva účely - informovat o ruském odboji a podpořit konkrétní hnutí finančně; výtěžek z prodeje po odečtení našich nákladů zašleme přímo ANTIFONDU, vyúčtování najdete na webu. Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 12/15

Choose a reward

CZK 200Placka LEGIE SVOBODA RUSKA

lídžn.png

Placka ruské jednotky bojující po boku ukrajinské armády - placky mají dva účely - informovat o ruském odboji a podpořit konkrétní iniciativu finančně; výtěžek z prodeje po odečtení našich nákladů zašleme přímo LEGII, vyúčtování najdete na webu. Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 48/50

Choose a reward

CZK 250Placka ZASTAV VAGÓNY

placka vagóny.png

Koupí této placky podpoříte pravidelný infoservis o činnosti železničních partyzánů v Rusku a zároveň zviditelníte jejich činnost.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 29/30

Choose a reward

CZK 250Placka ZASTAV VAGÓNY

placka vagóny.png

Koupí této placky podpoříte pravidelný infoservis o činnosti železničních partyzánů v Rusku a zároveň zviditelníte jejich činnost.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 30/30

Choose a reward

CZK 300VŠECHNO HNED +

olinkamisik.jpg

Rozhodli jste se přispívat pravidelně - měsíčně - to má pro nás cenu zlata. Zlato nemáme, ale každou novinku dostanete mailem, placený obsah budete mít automaticky odemčený a když se nám podaří získat zajímavého hosta - třeba pro online setkání - volný vstup budete mít jistý.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 5005 placek Legie

placka.png

Sada pěti placek se symbolem legie Svoboda Ruska, která bojuje v řadách ukrajinské armády. Výtěžek po odečtení našich nákladů pošleme bojovníkům Legie. (Tenhle proces vždy jednou měsíčně vyúčtujeme a zveřejníme na stránce.) - cena je včetně poštovného -

Limited one-time reward

Number of available rewards: 3/20

Choose a reward

CZK 1,000ZÁKLADNÍ KAMENY

shutterstock_1932481964 (2).png

Každému, kdo položí základní kámen (a může být i větší, než je psáno, do začátku to moc pomůže), náleží všechny odměny pro pravidelné patrony, navíc každého z nich zveřejníme na stránce i na všech sítích - budou-li chtít.

Limited one-time reward

The number of rewards is not limited

Choose a reward